top of page
risk management.jpeg

Risku Pārvaldība

Potenciālu risku identifikācija un novērtēšana, grupējot tos pēc dažādām nopietnības pakāpēm, lai tos efektīvi prioritizētu un īstenotu pasākumus to ietekmes mazināšanai.

Risk management
Deep technical trainings
deep tecnical4.jpeg

Padziļinātas Tehniskās Apmācības

Organizācijai pielāgotas padziļinātas kiberdrošības apmācības, kuru mērķis ir IT profesionāļu praktisko iemaņu attīstība un uzlabošana.

Security awareness trainings
awarenes trainings.jpeg

Drošības Prasmju Apmācības

Kiberdrošības apmācības, kuru mērķis ir organizācijas darbinieku kiberhigiēnas un drošības iemaņu uzlabošana.

Security consulting
security consulting.jpeg

Drošības Konsultācijas

Konsultāciju pakalpojumi, piedāvājot ieteikumus kiberdrošības stratēģijas izstrādei un uzlabošanai, kā arī ekspertīzi jaunu aizsardzības rīku ieviešanai organizācijā.

Proaktīvie

Reaktīvie

Drošības Kvalitātes Pārvaldība

bottom of page