top of page

CYBER CIRCLE ir Latvijas kiberdrošības ekspertīzes sniedzējs, kas piedāvā pielāgotus pakalpojumus organizācijām ar mērķi attīstīt un uzlabot kiberdrošību.

Mūsu kompānijai ir plaša praktiskā pieredze incidentu atbildes pasākumu, draudu medību, red teaming un ielaušanās testēšanas jomās, kā arī atbalsta sniegšanā dažādu industriju organizācijām gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Mēs sniedzam plašu aizsardzības tehnoloģiju un pakalpojumu klāstu – proaktīvus, reaktīvus un drošības kvalitātes pārvaldības pakalpojumus.

CYBER CIRCLE CSIRT (Kiberdrošības incidentu reaģēšanas vienība) palīdz organizācijām efektīvi rīkoties drošības incidentu gadījumā, veikt incidentu izmeklēšanu, novērst saistītus riskus un ieviest aizsardzības pasākumus. CYBER CIRCLE CSIRT ir TF-CSIRT/Trusted Introducer akreditēts, atzīstot mūsu kompetences līmeni un apņemšanos ievērot augstus kvalitātes standartus.

CYBER CIRLCE ir Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) dalībnieks. 

Mūsu Vīzija

Pasaule, kurā cilvēkiem ir iedvesma pielietot tehnoloģijas.

Mūsu Misija

Padarīt pasauli par drošāku vietu, kurā dzīvot un sazināties.

CYBER CIRCLE CSIRT RFC 2350

Versija: 2.0.

Datums: 2023-03-23

Termiņš: šis dokuments ir derīgs līdz to aizstāj jaunāka versija.

Publiskās Atslēgas un Šifrēšanas Informācija

Key ID: 0x5c6569c3625b1dd6

Fingerprint:  6331 4E01 7256 6D37 DAD4 836D 5C65 69C3 625B 1DD6

Key type:     RSA/2048

Expires:       2027-02-06

Komanda

CYBER CIRCLE komanda sastāv no kiberdrošības ekspertiem ar plašām zināšanām par informācijas tehnoloģijām un uzbrucēju uzvedību. Mūsu komandai ir liela praktiskā pieredze incidentu atbildes pasākumu, draudu medību, red teaming un ielaušanās testēšanas jomās. Liekot uzsvaru uz tehnoloģisko izaugsmi un kiberdrošības iemaņu attīstību, komanda ir apņēmusies padarīt kiberpasauli par drošāku vietu, kur dzīvot un sazināties.

Aleksandrs Orlovs

CYBER CIRCLE vadītājs un īpašnieks

Ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Aleksandrs ir palīdzējis vadošajām organizācijām uzņēmumu attīstībā, stratēģijas izpildē un drošībā.

Ātra digitāla transformācija, jaunu tehnoloģiju izstrāde un procesu automatizācija pieprasa spēcīgas kiberdrošības praktiskās zināšanas.

CYBER CIRCLE ir dibināts, lai  novērtētu organizāciju kiberdrošības noturības līmeni, proaktīvi novērtētu drošības sistēmas, reaktīvi atbildētu uz drošības incidentiem, apmācītu darbiniekus un izglītotu sabiedrību.

Drošība ir katra pārziņā!

Gan fiziskā drošība, gan kiberdrošība.

Jūs nevarat kontrolēt draudu veicējus, taču Jums ir jākontrolē sava aizsardzības nostāja.

bottom of page