top of page

Privātuma Politika

Versija: 3

Pēdējoreiz atjaunināta: 29-09-2023

Šajā paziņojumā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz personas datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu un izpaušanu, ko veic SIA "CYBER CIRCLE" (CYBER CIRCLE), kad Jūs:

  • Apmeklējiet mūsu vietni vai jebkuru mūsu vietni, kurā ir saite uz šo Privātuma Politiku.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šai Privātuma Politikai.

Datu vākšana

CYBER CIRCLE apkopo personas datus, piemēram, būtiskos sīkfailus.

Datu apstrāde

CYBER CIRCLE apstrādā jūsu personas datus dažādu iemeslu dēļ, tostarp:

  • Lai sniegtu un atvieglotu pakalpojumu sniegšanu. Mēs varam apstrādāt jūsu datus, lai sniegtu jums pieprasīto pakalpojumu.

  • Lai atbildētu uz jautājumiem/piedāvātu atbalstu. Mēs varam apstrādāt jūsu datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un atrisinātu visas iespējamās problēmas, kas jums varētu rasties saistībā ar pieprasīto pakalpojumu.

  • Lai nosūtītu administratīvo informāciju. Mēs varam apstrādāt jūsu datus, lai nosūtītu jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem un citu līdzīgu informāciju.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) nosaka, ka mums ir jāizskaidro spēkā esošie juridiskie pamati, uz kuriem paļaujamies, apstrādājot jūsu personas datus. Tāpēc, lai apstrādātu jūsu personas datus, mēs varam paļauties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

  • Juridiskie līgumi. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums, tostarp sniegtu mūsu Pakalpojumus, vai pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas ar jums.

  • Juridiskās saistības. Mēs varam apstrādāt jūsu datus, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus, piemēram, lai sadarbotos ar tiesību aizsargājošām iestādēm, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības vai izpaustu jūsu datus kā pierādījumu tiesvedībā, kurā mēs esam iesaistīti.

Datu saņēmēji

CYBER CIRCLE nekopīgo jūsu personas datus ar trešajām personām; tomēr mums var būt nepieciešams pēc pieprasījuma kopīgot jūsu personas datus ar attiecīgajām varas iestādēm.

Sīkfaili un citas izsekošanas tehnoloģijas

CYBER CIRCLE tīmekļa vietne izmanto būtiskos sīkfualus, lai nodrošinātu tās funkcionalitāti un drošību un funkcionālos sīkfailus, lai personalizētu jūsu pieredzi.

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma pieņem sīkfailus, taču jūs varat norādīt pārlūkprogrammai noņemt sīkfailus un/vai noraidīt tos. Tomēr, ja izvēlaties to darīt, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas CYBER CIRCLE tīmekļa vietnes daļas.

Datu glabāšanas termiņš

Mēs nesaglabāsim jūsu personas datus.

Datu atrašanās vieta

CYBER CIRCLE glabā un apstrādā būtisko sīkfailu informāciju Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā.

Drošība

CYBER CIRCLE mērķis ir aizsargāt jūsu personisko informāciju, izmantojot organizatorisku un tehnisku drošības pasākumu sistēmu, kas paredzēta, lai aizsargātu jebkuras mūsu apstrādātās personiskās informācijas drošību.

Jūsu privātuma tiesības

Jūs jebkurā laikā varat veikt šādas darbības:

  • Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.

  • Tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu.

  • Tiesības atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja piemērojamas.

  • Tiesības uz datu pārnesamību, ja iespējams.

Jums var būt arī tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret to. Jūs varat iesniegt šo pieprasījumu, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta sadaļā "Kontaktinformācija" zemāk.

Izmaiņas Privātuma Politikā

CYBER CIRCLE patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ grozīt šo Privātuma Politiku, nepaziņojot par to jums, izņemot grozītās Privātuma Politikas publicēšanu šajā Vietnē. Uz atjaunināto versiju norādīs jauns datums "Pēdējoreiz atjaunināta" sadaļā, un atjauninātā versija stāsies spēkā, tiklīdz tā būs pieejama. Mēs aicinām jūs bieži pārskatīt šo Privātuma Politiku, lai jūs būtu informēts par to, kā mēs aizsargājam jūsu datus.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums: info@CyberCircle.eu

bottom of page