top of page
Red teaming
red teaming.jpeg

Red Teaming

Organizācijas drošības un noturības novērtēšana, simulējot uzbrucēju uzvedību, lai novērtētu uzbrukumu iespējamību, vektorus un to ietekmi.

Threat hunting
threat hunting.jpeg

Draudu Medības

Organizācijas infrastruktūras analīze, lai identificētu apslēptus draudus vai anomālijas, kas var būt par iemeslu sistēmu kompromitēšanai, apejot esošos drošības pasākumus.

Threat Intelligence
threat intelligence.jpeg

Draudu Izlūkošana

Organizācijai esošo un iespējamo draudu noteikšana un analīze, izmantojot publiski pieejamus informācijas avotus (OSINT).

Penetration testing
threat modeling.jpeg

Ielaušanās Testēšana

Visaptverošs infrastruktūras un tās sastāvdaļu drošības tests, lai identificētu ievainojamības konfigurācijas nepilnības.

Threat emulation
Theat emulation.jpeg

Draudu Emulācija

Apdraudējumu emulācija organizācijas infrastruktūrai ar mērķi novērtēt esošo drošības risinājumu efektivitāti.

Vulnerability assessment
vulnerability asessment.jpeg

Ievainojamību Atklāšana un Novērtēšana

Ievainojamību identifikācija organizācijas infrastruktūrā, lai noteiktu tās potenciāla uzbrukuma iespējamību un efektīvi ieviestu novēršanas pasākumus.

Reverse engineering
reverse enginiering.jpeg

Reversā Inženierija

Aplikāciju uzbūves detalizēta analīze ievainojamību un drošības apdraudējumu identificēšanai.

Threat analysis
penetration testing.jpeg

Draudu Novērtēšana

Organizācijai esošu draudu identificēšana un analīze, to nopietnības un ietekmes novērtējums, balstoties uz pašreizējiem drošības protokoliem un procedūrām, kā arī iespējamie soļi šo draudu mazināšanai.

Sociālā Inženierija

Drošības testēšanas paveids, kas vērsts uz cilvēku mijiedarbību, pielietojot tādus paņēmienus kā pikšķerēšanu, lai novērtētu šādu uzbrukumu potenciālos drošības riskus.

social engineerning.jpeg
Social Engineering

Proaktīvie

Reaktīvie

Drošības Kvalitātes Pārvaldība

bottom of page